Ce este

„Germinating a seed bank” este un proiect creat de asociația Margins Simples, care își propune să creeze o bancă de semințe din spațiul școlii, implicând comunitatea locală.

Scopul este educarea către cetățenia activă în construirea unei societăți mai informate despre patrimoniul său natural și în utilizarea mecanismelor de dematerializare [economie colaborativă și consum durabil] care contribuie la conservarea patrimoniului genetic existent.

Proiectul a început în octombrie 2019, în parteneriat cu Grupul școlar Padre Bartolomeu de Gusmão și Banca de semințe AL Belo Correia, Muzeul Național de Istorie și Știință Naturală și a fost finanțat prin programul Bip/Zip - Vecinătăți și zone de intervenție prioritară din Lisabona , de la Consiliul Local Lisabona. În 2021, finanțat prin același program în dimensiunea „Bune practici” , a extins zonele de intervenție și are ca nou partener Grupul școlar Manuel da Maia.

În octombrie 2023, proiectul cunoscut sub numele de „Sprouting a Seed Bank”, a atins o etapă semnificativă prin asigurarea de finanțare europeană prin programul european Erasmus+ . Acum, pe lângă faptul că a lăsat semințe în comunitatea portugheză, a început să germineze și în România.

Proiectul „Sprouting a Seed Bank” este de așteptat să creeze un impact profund:

  • Participarea a opt clase, împărțite în mod egal între Portugalia și România, cu impact tangibil asupra rutinelor zilnice și a contextelor familiale.
  • Crearea de noi grădini de legume în școlile participante, contribuind la practici durabile și educație pentru mediu.
  • Crearea unui manual care poate fi adoptat și replicat de alte organizații, extinzând influența proiectului.
  • Crearea a două depozite de semințe, care să permită partajarea gratuită a semințelor și diseminarea bunelor practici de conservare și partajare a semințelor.
  • Un angajament față de accesibilitate, asigurând incluziunea intelectuală, fizică și socială ca piatră de temelie a succesului proiectului.

Asociação Margens Simples, împreună cu Asociația Culturală In Ars Veritas, din România, se dedică promovării unui viitor mai conștient și mai durabil pentru Portugalia, România și alte țări. Finanțarea din programul Erasmus+ deschide calea pentru ca această viziune să fie realizată, exemplificând potențialul inițiativelor de la bază de a genera schimbări pozitive.