„Germinarea unei bănci de semințe” considerat unul dintre proiectele de sustenabilitate din Portugalia

Proiectul „Germinarea unei bănci de semințe” a fost aprobat de ODSlocal – Platforma Municipală pentru Obiective de Dezvoltare Durabilă , „întrucât îndeplinește toate criteriile prestabilite și are o relevanță ridicată și un impact pozitiv asupra teritoriului”, precizează echipa Platformei ODSlocal.

„Germinarea unei bănci de semințe” contribuie la patru Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD):

 1. Eradicarea foametei (SDG 2)
 2. Educație de calitate (SDG 4)
 3. Consum responsabil (SDG 12)
 4. Viața pe Pământ (SDG 15)


Prin acest proiect se urmărește să răspundă amenințării care există asupra patrimoniului genetic – pierderea biodiversității ca urmare a schimbărilor climatice, dar și privatizarea semințelor și reducerea viabilității reproducerii – oferind alternative simple și eficiente la conservarea diversității genetice prin: activități de conștientizare, axate pe conservarea semințelor și protecția mediului; și implementarea unei bănci de semințe.

Despre platforma ODSlocal

Este o inițiativă care are ca scop mobilizarea Municipalităților și a altor entități relevante pentru a atinge, la nivel local, Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) propuse de Agenda 2030 a Națiunilor Unite. Acesta a luat naștere dintr-un parteneriat între Consiliul Național pentru Mediu și Dezvoltare Durabilă (CNADS), OBSERVA (ICS-Universitatea din Lisabona), MARE (Universidade Nova de Lisboa) și 2adapt și este susținut de Fundația „la Caixa”. Obiectivele sale sunt:

 • Mobilizați și împuterniciți comunitățile locale (Municipiali, părți interesate, cetățeni) în vederea atingerii obiectivelor Agendei 2030;
 • Încurajarea construcției participative și colaborative a „agendelor municipale 2030” cu obiective definite și obiective concrete și măsurabile;
 • Monitorizează performanța Municipiilor în raport cu țintele ODD prin indicatori care respectă perspectiva generală propusă de ONU dar care țin cont și de specificul fiecărei Municipalități;
 • Cartografiați și faceți publice proiectele de referință, precum și bunele practici municipale și identificați impactul acestora asupra ODD-urilor;
 • Stimularea parteneriatelor pentru dezvoltarea durabilă la nivel municipal și intermunicipal;
 • Facilitarea articulației între informațiile legate de ODD și instrumentele de management și planificare ale municipalităților;
 • Facilitarea pregătirii Rapoartelor Municipale voluntare privind progresul ODD;
 • Reflectați și comunicați activitatea desfășurată de Primărie;
 • Să distingem public Municipiile cu performanțe mai bune sau cu traiectorii de evoluție mai pozitive prin trei inițiative: i) desfășurarea unei conferințe naționale anuale, cu mediatizare, ii) atribuirea Premiului ODSlocal și iii) atribuirea Sigiliului ODSlocal.